uzyskać pozwolenie zintegrowane? Dobrze albo wcale!

wiązane z gospodarką odpadami, składowiskami materiałów niebezpiecznych, recyklingiem i transportem będą określane mianem outsourcingu środowiskowe

uzyskać pozwolenie zintegrowane? Dobrze albo wcale! pozwolenie zintegrowane

Usługi firmy związane z gospodarką odpadami

Firma może zlecić pracę w zakresie doradztwa środowiskowego lub zatrudnić firmę zajmującą się doradztwem środowiskowym. Usługi firmy związane z gospodarką odpadami, składowiskami materiałów niebezpiecznych, recyklingiem i transportem będą określane mianem outsourcingu środowiskowe